1. Trang chủ
 2. Sản phẩm
 3. Hệ thống cắt laser CO2
  1. CMA6040
  2. Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 600×400mm, hệ thống cắt laser CMA6040

   Chi tiết
  1. CMA960
  2. Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 900×600mm, hệ thống cắt laser CMA960

   Chi tiết
  1. CMA1080
  2. Máy cắt laser CO2 một đầu cắt 1000×800mm, hệ thống cắt laser CMA1080

   Chi tiết
  1. CMA1390
  2. Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1250×900mm, hệ thống cắt laser CMA1390

   Chi tiết
  1. CMA960-T
  2. Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 850×600mm, hệ thống cắt laser CMA960-T

   Chi tiết
  1. CMA1390-T
  2. Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1250×900mm, hệ thống cắt laser CMA1390-T

   Chi tiết
  1. CMA1610-T
  2. Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1550×1000mm, hệ thống cắt laser CMA1610-T

   Chi tiết
  1. CMA1810-T
  2. Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1750x1000mm, hệ thống cắt laser CMA1810-T

   Chi tiết
  1. CMA2010-T
  2. Máy cắt laser CO2 hai đầu cắt 1950×1200mm, hệ thống cắt laser CMA2010-T

   Chi tiết
  1. CMA1610-Q
  2. Máy cắt laser CO2 bốn đầu cắt 1450×1000mm, hệ thống cắt laser CMA1610-Q

   Chi tiết
  1. CMA1810-Q
  2. Máy cắt laser CO2 bốn đầu cắt 1650×1000mm, hệ thống cắt laser CMA1810-Q

   Chi tiết
  1. CMA1200-H
  2. Máy cắt laser CO2 bàn thông minh một đầu cắt 1200×600mm, Hệ thống cắt laser CMA1200-H

   Chi tiết
  1. CMA1390-Y
  2. Máy cắt laser CO2 dùng trong ngành may mặc 1300×900mm, thiết bị cắt laser CMA1390-Y

   Chi tiết
  1. CMA1610-Y
  2. Máy cắt laser CO2 dùng trong ngành may mặc 1600×1000mm, thiết bị cắt laser CMA1610-Y

   Chi tiết
  1. CMA1080-V
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 900×750mm, máy cắt laser CMA1080-V

   Chi tiết
  1. CMA1390-V
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 1200×850mm, máy cắt laser CMA1390-V

   Chi tiết
  1. CMA1610-V
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 1500×950mm, máy cắt laser CMA1610-V

   Chi tiết
  1. CMA1810-V
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị một đầu cắt 1700×950mm, máy cắt laser CMA1810-V

   Chi tiết
  1. CMA1080-VT
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 850×750mm, máy cắt laser CMA1080-VT

   Chi tiết
  1. CMA1390-VT
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 1150×850mm, máy cắt laser CMA1390-VT

   Chi tiết
  1. CMA1610-VT
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 1450×950mm, máy cắt laser CMA1610-VT

   Chi tiết
  1. CMA1810-VT
  2. Máy cắt laser CO2 có camera định vị hai đầu cắt 1650×950mm, máy cắt laser CMA1810-VT

   Chi tiết
  1. CMA1390-V-B
  2. Máy cắt laser CO2 khổ lớn1300×900mm có camera định vị, hệ thống laser CMA1390-V-B

   Chi tiết
  1. CMA1610-V-B
  2. Máy cắt laser CO2 khổ lớn1600×1000mm có camera định vị, hệ thống laser CMA1610-V-B

   Chi tiết
  1. CMA1810-V-B
  2. Máy cắt laser CO2 khổ lớn1800×1000mm có camera định vị, hệ thống laser CMA1810-V-B

   Chi tiết
  1. CMA1610-FV-E
  2. Máy cắt laser CO2 khổ lớn 1600×1000mm có camera định vị và tiếp liệu tự động, Máy cắt laser CMA1610-FV-E có tiếp liệu tự động

   Chi tiết
  1. CMA1810-FV-E
  2. Máy cắt laser CO2 khổ lớn 1800×1000mm có camera định vị và tiếp liệu tự động, Máy cắt laser CMA1810-FV-E có tiếp liệu tự động

   Chi tiết
  1. CMA1206C-DFV-A
  2. Mát cắt Laser tầm nhìn CMA1206C-DFV-A

   Chi tiết

GD HAN'S YUEMING LASER
GROUP CO., LTD.

Trụ sở chính: No. 28 East Industrial Road, Khu công nghiệp Songshan Lake High-Tech, Thành phố Dongguan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc