Đèn chiếu sáng
  • Laser dotting trên màn phát quang
  • Laser dotting trên acrylic
  • Laser dotting trên tấm dẫn sáng chỉ dẫn
  • Laser dotting trên panel đèn
  • Laser dotting trên đèn phẳng
  • Laser dotting trên tấm dẫn sáng hoa văn đặc biệt
  • Cắt laser cho các biển tên nhãn hiệu thương mại
  • Laser dotting trên các hộp đèn sáng
  • Laser dotting trên các tấm dẫn sáng

GD HAN'S YUEMING LASER
GROUP CO., LTD.

Trụ sở chính: No. 28 East Industrial Road, Khu công nghiệp Songshan Lake High-Tech, Thành phố Dongguan, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc